Muut palvelut

 

Turvallisuuskoordinaattori

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävässä huolehdimme rakennushankkeen vastuullisena osapuolena rakennuttajalle säädetyistä työmaan turvallisustehtävistä.

Vastaava mestari

Vastaava työnjohtaja on rakennustyömaan luottomies tilaajalle ja kunnan rakennusvalvonnalle. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että rakennustyö suoritetaan laadittujen suunnitelmien mukaan. Kaikki, niin pienet kuin suuretkin toimeksiannot suorittaan "suurella sydämellä " ja korkealla moraalilla tilaajan etu huomioiden.

Asbestikartoitukset ja -purkutyöt

Teemme asbesti- ja haitta-ainekartoitukset.

Hoidamme myös asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt viranomaisten edellyttämin menetelmin.

 
Turv