Rakennuttaminen ja valvonta

Tarjoamme itsenäisenä ja muista osapuolista riippumattomana konsulttina  joustavaa  ja monipuolista rakennuttamispalveluja. Olemme miellämme mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa ohjaamassa suunnittelua ja kilpailuttamassa urakoitsijoita.

Toteutusvaiheessa palvelemme tilaajaa työmaavalvojan monipuolisissa rooleissa. Huolehdimme mm. rakentamisen laadusta ja turvallisuudesta. Jatkamme työtä monissa hankkeissa aina takuuasioiden valvontaan saakka. Valvomme ja ohjaamme takuuaikana esiin tulleiden virheiden korjaustöitä. Näin saadaan kattavasti esiin rakentamisen aikana syntyneet virheet ja korjattua ne kiinteistön omistajan ja käyttäjän näkökulmasta oikea aikaisesti. 

Tämän jälkeen on mahdollisuus jatkaa kumppanuutta aina tekniseen isännöinnin sopimukseen.

Työmaiden valvontatehtävissä kehitämme ja käytämme moderneja apuvälineitä tehostaaksemme omaa toimintaamme ja raportointia tilaajalle.

Rakennustyön tarkkailija

Rakennustyön tarkkailijana olemme osakkeenomistajajen edunvalvoja. Tarkkailemme aikataulua, työsuoritteita ja materiaalien laatua. Huomioista raportoimme osakeen omistajille.